Fikcyjne badania na koszt NFZ?

24 stycznia 2013 r. o godzinie 9.00 na sali nr IV odbędzie się sprawa przeciwko właścicielowi oraz koordynatorowi przychodni lekarskiej w Pułtusku, którzy zostali skazani wyrokiem Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 11.04.2012 r. na kary łączne: po dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i grzywny, m.in. za wyłudzenie od Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz przychodni kwot: co najmniej 16 712,89 zł na usługi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej w związku z przekazaniem fałszywych deklaracji 244 osób wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej; 6 460 zł na 140 badań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, których w rzeczywistości nie przeprowadzono oraz ponad 422 062,53 zł na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, których także nie wykonano (IIIAKa 197/12).

Księgowa przywłaszczyła ponad milion złotych?

Do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (III AKa 234/12) wpłynęła sprawa przeciwko głównej księgowej, jednocześnie członka zarządu jednej z białostockich spółek, którą Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 14.06.2012 r. skazał na łączną karę trzech lat pozbawienia wolności za przywłaszczenie pieniędzy spółki w kwocie aż 1.208.672,81 zł oraz za zniszczenie dokumentów spółki. Sąd skazał również kasjerkę spółki na karę łączną jednego roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na trzy lata za przywłaszczenie kwoty 31.841,27 zł. Obciążył także oskarżone obowiązkiem naprawienia szkody.

Czytaj więcej...

Nie było pożyczki na kampanię wyborczą

Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił wyrok pierwszej instancji w sprawie dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jednocześnie radnego Miasta Ostrołęki oraz przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w tym mieście, wytoczonej przeciwko Czesławowi R. W. (I A Ca 100/12).

Czytaj więcej...

Zaginiona, 12 lat temu żona

Dnia 11 grudnia 2012 r. o godzinie 10.00 na sali nr IV rozpoznana zostanie sprawa przeciwko Markowi W., uniewinnionemu wyrokiem Sąd Okręgowy w Łomży z dnia 8 maja 2012 r. od zarzutu zabójstwa żony oraz Krzysztofowi B., także uniewinnionemu w związku z zarzutem udzielenia pomocy koledze (IIAKa 185/12).

Czytaj więcej...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....