20.09.2012 - ACa 397/12

   Apelacja pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie dotyczącej wygranej w programie Polsatu „7420 Milion od Zaraz” zostanie rozpoznana w dniu 20 września 2012 r., o godzinie 10.30, na sali nr II.

Czytaj więcej...

6.09.2012 - II AKa 161/12

W dniu 06.09.2012r. o godz. 11.10, sala nr IV zostanie rozpoznana sprawa, w której Sąd Okręgowy w Białymstoku na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z 18.10.2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów stwierdził, że Stanisław K. w dniu 13 stycznia 2008r., jako radny Rady Miejskiej w Suwałkach złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Jednocześnie orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego na okres lat 3 oraz zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. pkt 2 – 54 ustawy na ten sam okres.

Czytaj więcej...

20.07.2012 - I ACa 303/12

Wraz z apelacją powódki w dniu 12 kwietnia 2012 roku wpłynęła sprawa z powództwa Fundacji „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce przeciwko Stowarzyszeniu „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce o ochronę dóbr osobistych - nakazanie zaniechania i usunięcie skutków naruszania dóbr osobistych.

Czytaj więcej...

26.06.2012 - I ACa 242/12

W dniu 16 marca 2012 roku wraz z apelacją powodów wpłynęła sprawa przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddziałowi w Białymstoku, Lasom Państwowym - Nadleśnictwu Rajgród w Tamie i "InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group" w Warszawie Oddziałowi w Białymstoku o zapłatę solidarnie od pozwanych kwoty 818.256,36 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania oraz kwot po 3.000 zł miesięcznie tytułem renty.

Czytaj więcej...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....