Zabójstwo, a nie pobicie ze skutkiem śmiertelnym

W dniu 20 września 2017r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji w sprawie II AKa 163/17. Dwóch braci, za zabójstwo konkubenta siostry, spędzi w więzieniu 12 lat.

Sąd odwoławczy nie podzielił zarzutów podniesionych w apelacjach obrońców oskarżonych, ani zawartych w nich wniosków. Ustalenia Sądu Okręgowego, który skrupulatnie przeprowadził postępowanie dowodowe i wnikliwie ocenił zgromadzone dowody, są prawidłowe i należy je w pełni zaaprobować.

Skarżącym nie udało się przede wszystkim zakwestionować obciążających oskarżonych zeznań konkubiny ofiary. Jak podkreślił sędzia sprawozdawca, trudno uznać je za tendencyjne tylko z tego powodu, że składająca je kobieta była związana z pokrzywdzonym, w szczególności, że jednocześnie łączy ją przecież bardzo bliski stopień pokrewieństwa z oskarżonymi, którzy są jej braćmi. Była ona naocznym świadkiem zdarzenia, a jej zeznania znalazły potwierdzenie w szeregu innych dowodach zebranych w sprawie.  

Jako oczywiście chybiona oceniona też została argumentacja apelujących mająca wykazać, że zamiarem oskarżonych było jedynie pobicie pokrzywdzonego. Sąd Okręgowy w pisemnych motywach zaskarżonego wyroku prawidłowo wskazał na różnice pomiędzy pobiciem ze skutkiem śmiertelnym, a zabójstwem z zamiarem ewentualnym. W rozpoznawanej sprawie, na tle zebranego materiału dowodowego, nie ma żadnych wątpliwości co do zamiaru oskarżonych. Obrażenia ofiary wskazują, że działali oni z wyjątkowym bestialstwem, masakrując pokrzywdzonego. Musieli zatem przewidywać możliwość jego śmierci i godzili się na to.

Sąd odwoławczy nie podzielił także zarzutu niewspółmierności orzeczonych kar pozbawienia wolności. Wszystkie eksponowane przez skarżących okoliczności, w tym młody wiek i dotychczasową niekaralność oskarżonych Sąd Okręgowy odpowiednio uwzględnił przy wymiarze kary, którą orzekł stosownie do dyrektyw przewidzianych w przepisie
art. 53 k.k. Orzeczona kara jest też współmierna do charakteru oraz stopnia społecznej szkodliwości czynu, winy oskarżonych oraz ich warunków i właściwości osobistych.

Wyrok jest prawomocny.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....