Zaostrzenie kar za „samosąd”

W dniu 18 stycznia 2018r., godz. 10.30, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku, uwzględniając częściowo apelację prokuratora zaostrzył kary wobec dwóch mężczyzn oskarżonych o pozbawienie wolności i pobicie domniemanego sprawcy kradzieży (sygn. akt II AKa 204/17).

Sąd odwoławczy uznał, że wymierzone przez sąd I instancji kary grzywny (wobec głównego inicjatora zajścia) oraz kara mieszana 1 miesiąca bezwzględnego pozbawienia wolności oraz 1 roku ograniczenia wolności, są w świetle okoliczności sprawy rażąco łagodne. Sędzia sprawozdawca podkreśliła, że to państwo i jego powołane do tego instytucje mają stać na staży prawa, obywatele nie mogą ich wyręczać i samowolnie wymierzać sprawiedliwości. Tego rodzaju działania wymagają napiętnowania i adekwatnej reakcji karnej. Dlatego też Sąd Apelacyjny, nie zmieniając ustaleń faktycznych Sądu, ani przyjętej kwalifikacji prawnej, zmienił orzeczenia o karze, wymierzając oskarżonemu Bartoszowi F. w miejsce kary 200 stawek grzywny karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2-letni okres próby oraz karę 100 stawek grzywny, zaś oskarżonemu Damianowi B. w miejsce kary mieszanej 1 miesiąca bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kary 1 roku ograniczenia wolności wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. W stosunku do trzeciego ze sprawców, ukaranego przez Sąd Okręgowy najsurowiej, na karę 1 roku pozbawienia wolności, kara nie uległa zmianie. 

Odnosząc się do pozostałych zarzutów podniesionych w apelacjach obrońców oskarżonych oraz w apelacji prokuratora, sędzia sprawozdawca wskazała na ich niezasadność. Ustalenia faktyczne sądu I instancji co do sprawstwa wszystkich trzech oskarżonych mężczyzn są prawidłowe, a argumentacja obrońców dwóch z nich, którzy dążyli do wykazania ich niewinności, nie mogła być uwzględniona. Podobnie nieprzekonująca była argumentacja prokuratora odnośnie kwestii szczególnego udręczenia pokrzywdzonego, co jasno i klarownie wyjaśnił Sąd Okręgowy w pisemnych motywach swego rozstrzygnięcia, a sąd odwoławczy podzielił te wywody.   

 

Wyrok jest prawomocny.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....