Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie dotyczącej finansowania działalności terrorystycznej utrzymany w mocy

W dniu 26 czerwca 2018r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji w sprawie czterech mężczyzn narodowości czeczeńskiej, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz gromadzenie w jej ramach funduszy na finansowanie działalności terrorystycznej w związku z działaniami tzw. Państwa Islamskiego (sygn. akt II AKa 26/18). Apelacje prokuratora i obrońców oskarżonych uznane zostały za niezasadne.

Sędzia sprawozdawca wyjaśnił, że Sąd Okręgowy przeprowadził postępowanie dowodowe szczegółowo i wnikliwie, eliminując szereg uchybień, jaki zaistniały na etapie postępowania przygotowawczego, m.in. dokonał dokładnego tłumaczenia nagranych rozmów, jakie prowadzili oskarżeni, aby zrozumieć ich prawdziwy i rzeczywisty sens. Zgromadzone dowody, w tym zeznania świadków narodowości czeczeńskiej oraz wyjaśnienia samych oskarżonych pozwoliły na przypisanie im przestępczego zachowania w zakresie przyjętym w zaskarżonym wyroku. Zawarte w obszernym uzasadnieniu motywy tego rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w pełni podzielił, podobnie jak argumentację przywołaną dla wyjaśnienia, dlaczego Sąd nie przyjął oceny prawnej lansowanej przez urząd prokuratorski. 

Kontrola instancyjna nie potwierdziła też zasadności zarzutu rażącej niewspółmierności orzeczonych kar pozbawienia wolności. Tej części rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy także poświęcił obszerne rozważania, zasługujące na aprobatę Sądu Apelacyjnego. Sędzia sprawozdawca podkreślił, że wspieranie radykalnych grup nie prowadzi do złagodzenia konfliktów, ale do ich eskalacji. Działalność oskarżonych godziła przede wszystkim w interesy Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie rozmiar udzielanego przez nich wsparcia nie był duży, a działalność ta nie trwała długo. Jako okoliczności łagodzące  uwzględniono trudne warunki życiowe, w jakich dorastali oskarżeni oraz ich pozytywną opinię. Z drugiej strony oskarżeni wraz z rodzinami przyjechali do Polski, korzystali ze wsparcia i winni byli przestrzegać polskiego prawa. Te wszystkie okoliczności zostały prawidłowo uwzględnione przez Sąd Okręgowy, który wymierzył im sprawiedliwe i adekwatne do stopnia zawinienia kary. Sąd odwoławczy nie znalazł żadnych podstaw do zmiany wyroku w tym zakresie.

 

Wyrok jest prawomocny.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....