Surowsza kara dla dzieciobójczyni

            Sad Apelacyjny w Białymstoku, uznając apelację prokuratora za częściowo zasadną, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce w sprawie kobiety oskarżonej o zabójstwo noworodka i podwyższył wymierzoną jej karę do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

            Sędzia sprawozdawca podkreślił, że nie były kwestionowane ustalenia faktyczne, tj. fakt doprowadzenia przez oskarżoną do śmierci noworodka w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu, którego to czynu dopuściła się ona mając ograniczoną w znacznym stopniu zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd Okręgowy wymierzył oskarżonej karę w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie Sądu Apelacyjnego kara ta jest rażąco łagodna.

            Wprawdzie z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że orzekając o karze sąd I instancji miał na uwadze wszystkie dyrektywy jej wymiaru wskazane w art. 53 k.k., to jednak zbyt małą wagę nadał istniejącym w sprawie okolicznościom obciążającym. Oskarżona dopuściła się czynu odrażającego, zasługującego na wyjątkowe potępienie. Pozbawiła życia bezbronne dziecko, własnego syna. Stopień społecznej szkodliwości tego zabójstwa, pomimo jego uprzywilejowanej formy, jest znaczny. Co istotne, wcześniej urodziła ona czworo dzieci i wiedziała, że dziecko bez żadnych konsekwencji można oddać do adopcji. W zachowaniu oskarżonej po zabójstwie brak jest jakiegokolwiek żalu i skruchy.  Zwłoki zakopała i usunęła pozostałe śladu zbrodni. Zatem wzgląd na prewencję ogólną i szczególną oraz społeczną szkodliwość popełnionego przez oskarżona przestępstwa wymaga, aby poniosła ona surowsze konsekwencje karne. Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że wnioskowana przez prokuratora kara 2 lat pozbawienia wolności byłaby zbyt surowa z uwagi na szereg okoliczności łagodzących. Oskarżona nie była wcześniej karana, częściowo przyznała się do winy, działała w warunkach znacznie ograniczonej poczytalności. W ocenie sądu odwoławczego karą sprawiedliwą za popełniony przez nią czyn będzie kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

            Wyrok jest prawomocny.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....