Prawomocny wyrok w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami drogich samochodów

W dniu 13 września 2018r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał wyrok w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami drogich samochodów (sygn. akt II AKa 70/18).

 

Sędzia sprawozdawca podkreśliła, że sprawa dotyczy przestępstw sprzed ponad 10 lat i rozpoznawana była już po raz trzeci. Ma ona charakter poszlakowy, ale ciąg poszlak pozwala uznać sprawstwo i winę oskarżonych za dowiedzione. Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych dokonał jedynie częściowej zmiany wyroku, m.in. poprzez wyeliminowanie wobec czterech głównych oskarżonych z opisu czynu ustalenia, że uczynili oni sobie z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu, a tym samym z kwalifikacji prawnej, podstawy skazania i wymiaru kary przepis art. 65 § 1 k.k.

i w konsekwencji złagodził o rok orzeczone wobec nich kary jednostkowe oraz kary łączne. Dodatkowo dwoje oskarżonych uznał za winnych paserstwa nieumyślnego z art. 292 § 1 k.k., w miejsce paserstwa umyślnego z art. 291 § 1 k.k., wymierzając im na nowo kary w tym samym wymiarze. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymano w mocy.

 

Wyrok jest prawomocny.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....