Proces białostockiego przedsiębiorcy

W dniu 4 lipca 2017r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się sprawą białostockiego przedsiębiorcy oskarżonego o szereg przestępstw związanych z działaniem na szkodę spółki z o.o., której był prezesem i zarazem większościowym udziałowcem oraz udaremnianiem bądź uszczuplaniem zaspokojenia wierzycieli spółki (sygn. akt II AKa 74/17).

Z ustaleń Sądu Okręgowego wynika, że niegospodarność oskarżonego sprowadzająca się do realizowania własnych interesów majątkowych kosztem interesów zarządzanej spółki do załamania jej kondycji finansowej. Skutkiem działań oskarżonego był uszczerbek w mieniu spółki wynoszący łącznie ponad 6 mln zł. Zachowanie oskarżonego spowodowało też szkodę jej wierzycielom, uniemożliwiając ich zaspokojenie.

Sąd Okręgowy w Białymstoku, po zmodyfikowaniu zarzutów uznał oskarżonego za winnego przypisanych mu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, wymierzając mu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie orzekł wobec niego 4-letni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności produkcyjnej i handlowej oraz

zakaz zajmowania stanowiska członka zarządu spółki w spółkach prawa handlowego na okres 8 lat.

Uzasadniając wymiar kary sąd podkreślił, że oskarżony działał nie tylko na niekorzyść własnej spółki oraz interesów majątkowych wierzycieli spółki, ale również nadużył zaufania będącego fundamentem obrotu gospodarczego. Nadużycie to miało charakter rażący, oskarżony korzystał z mienia spółki tak jakby stanowiło wyłącznie jego własność, podejmował decyzje korzystne dla siebie, a nie dla spółki. Postępował w ten sposób przez długi okres czasu. Skutki tego zachowania były daleko idące.

 

Sąd Apelacyjny rozpozna apelację obrońcy oskarżonego, który kwestionuje jego winę. 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....