Ostatnio dodane artykuły

Godziny pracy BOI

W dniu 17 lipca 2017 biuro Obsługi Interesanta oraz Czytelnia Akt czynne będą w godzinach 10:00- 18:00.

Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy sądowych

W dniu 30 czerwca 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku umieszczone zostaną jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów oraz referendarzy sądowych apelacji białostockiej, podlegające udostępnieniu zgodnie z art. 87 § 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Sukcesywne dostawy licencji oprogramowania antywirusowego

Sukcesywne dostawy licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych dla jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji białostockiej - G-241-12/17.

Czytaj więcej...

Okręg suwalski

1. Sąd Okręgowy w Suwałkach

sędzia Elżbieta Cembrowicz
sędzia Antoni Czeszkiewicz
sędzia Mirosław Derda
sędzia Ryszard Filipow
sędzia Mirosław Kowalewski
sędzia Waldemar Malec
sędzia Beata Okrągła
sędzia Cezary Olszewski
sędzia Zdzisława Poniatowska
sędzia Jacek Przygucki
sędzia Maciej Romotowski
sędzia Jacek Sowul
sędzia Małgorzata Szostak-Szydłowska
sędzia Aneta Sztukowska
sędzia Tomasz Uściłko
sędzia Joanna Walczuk
sędzia Marcin Walczuk
sędzia Piotr Witkowski
sędzia Alicja Wiśniewska
sędzia Grażyna Zielińska

2. Sąd Rejonowy w Augustowie

sędzia Małgorzata Bronakowska
sędzia Tomasz Bronakowski
sędzia Bożena Buraczewska
sędzia Jolanta Dubińska-Francke
sędzia Małgorzata Kisiel
sędzia Tomasz Kisiel
sędzia Dariusz Kozłowski
sędzia Bogumiła Malinowska
sędzia Lech Naszkiewicz
sędzia Krystyna Osewska
referendarz sądowy Joanna Hofmann-Delbor
referendarz sądowy Bartosz Malec

3. Sąd Rejonowy w Ełku

sędzia Piotr Dawidowicz
sędzia Hanna Dębska
sędzia Michał Dźwilewski
sędzia Joanna Fietkiewicz-Sikorska
sędzia Tomasz Kozłowski
sędzia Wanda Milewska-Dil
sędzia Grażyna Płatek-Maczek
referendarz sądowy Michał Kostorz

4. Sąd Rejonowy w Olecku

sędzia Andrzej Borowski
sędzia Anna Chlebowicz-Tylenda
sędzia Katarzyna Dil
sędzia Katarzyna Jakubowska
sędzia Krzysztof Koronkiewicz
sędzia Adam Kowalczyk
sędzia Janeczek-Prawda Magdalena
sędzia Mariusz Mazur
sędzia Agnieszka Węglicka-Bogdan
starszy referendarz sądowy Jolanta Kuliś
referendarz sądowy Jowita Chrzanowska
referendarz sądowy Kacper Kwasiborski

5. Sąd Rejonowy w Suwałkach

sędzia Katarzyna Babiarz-Mikulska
sędzia Wioletta Bukowska-Snarska
sędzia Dominik Czeszkiewicz
sędzia Bozena Jabłońska
sędzia Adrianna Janowska-Ziajka
sędzia Agnieszka Kluczyńska
sędzia Dorota Konarzewska
sędzia Karol Kwiatkowski
sędzia Małgorzata Malinowska
sędzia Ewa Ornowska
sędzia Agnieszka Raczkowska
sędzia Sylwia Rudnianin-Świetlicka
sędzia Izabela Sadłowska
sędzia Beata Sieczkowska
sędzia Edyta Staszkiewicz-Tkacz
sędzia Anna Szeligowska
sędzia Tomasz Szeligowski
sędzia Beata Sznejder
sędzia Sebastian Szydłowski
sędzia Piotr Taraszkiewicz
sędzia Katarzyna Wierzbińska-Wróbel
starszy referendarz sądowy Elżbieta Kisielewska
referendarz sądowy Andrzej Konarzewski
referendarz sądowy Anna Makarska
referendarz sądowy Jadwiga Żuryńska

 

 

Oświadczenia o stanie majątkowym sędziów i referendarzy sądowych apelacji białostockiej

Zgodnie z art. 87 § 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j Dz.U.2016.2062 z późn. zm.) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnieniu nie podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów, które na podstawie art. 87 § 6 w/w ustawy zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.2016.1167 ze zm.).

Przepisy art. 87 § 6 i 6a – ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 z późn. zm.),  zgodnie z art. 151b § 3 w/w ustawy, stosuje się odpowiednio do referendarzy sądowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.2103) do oświadczeń majątkowych sędziów, złożonych przed dniem 6 stycznia 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe - czyli art. 87 § 6 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133) w brzmieniu:

§ 6. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub § 4, do odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie.

Sędziowie, którzy złożyli oświadczenia przed dniem 6 stycznia 2017 r. nie wyrazili zgody na ich ujawnienie. Nie wystąpił też szczególnie uzasadniony przypadek do ich ujawnienia z urzędu, pomimo braku zgody składającego oświadczenie.

Podlegające udostępnieniu oświadczenia majątkowe sędziów oraz referendarzy sądowych apelacji białostockiej zostały zamieszczone poniżej w kolejności alfabetycznej, w podziale na Sąd Apelacyjny w Białymstoku oraz sądy okręgowe i sądy rejonowe poszczególnych okręgów sądowych:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Okręg Sądu Okręgowego w Białymstoku

Okręg Sądu Okręgowego w Łomży

Okręg Sądu Okręgowego w Olsztynie

Okręg Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Okręg Sądu Okręgowego w Suwałkach

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....