Oświadczenia majątkowe sędziów i referendarzy sądowych

W dniu 30 czerwca 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Białymstoku umieszczone zostaną jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów oraz referendarzy sądowych apelacji białostockiej, podlegające udostępnieniu zgodnie z art. 87 § 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 z późn. zm.).

Udostępnieniu nie podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych, które na podstawie art. 87 § 6 w/w ustawy zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.2016.1167 ze zm.).

Oświadczenia zostaną zamieszczone w kolejności alfabetycznej, w podziale na Sąd Apelacyjny w Białymstoku oraz sądy okręgowe i sądy rejonowe poszczególnych okręgów sądowych.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....