Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2019 r., poz. 1141).

Uwaga</>

W celu odszukania sprawy po jej sygnaturze nadanej w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku należy ją wpisać  w pole „Sygnatura akt” w prawidłowym formacie.

Przykład (fikcyjny numer sprawy):

PRAWIDŁOWO:</>  I ACa 12/13

NIEPRAWIDŁOWO:</> IACa 12/13 , I ACa 12/2013 ; IACa12/13 ; I A Ca 12/13 itp.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 29 maj 2020 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 12 luty 2021 Przemysław Jałoza