Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).

Uwaga

W celu odszukania sprawy po jej sygnaturze nadanej w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku należy ją wpisać  w pole „Sygnatura akt” w prawidłowym formacie.

Przykład (fikcyjny numer sprawy):

PRAWIDŁOWO:  I ACa 12/13

NIEPRAWIDŁOWO: IACa 12/13 , I ACa 12/2013 ; IACa12/13 ; I A Ca 12/13 itp.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 29 maj 2020 Bartosz Stankiewicz Porównanie