Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowił wznowić przewód sądowy w sprawie II AKa 195/19, celem umożliwienia oskarżonemu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Rozprawa została odroczona do dnia 29 stycznia 2020 roku godz. 9.00, sala nr IV.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok suwalskiego Sądu Okręgowego w sprawie mieszkańca Ełku, któremu postawiono zarzut znęcania się fizycznego nad 2-miesięcznym synem i jego zabójstwa (syg. akt. II AKa 139/19). Do śmierci dziecka doszło w listopadzie 2017r., 2 tygodnie po przewiezieniu go do szpitala. Orzeczenie to jest prawomocne co oznacza, że oskarżony spędzi 25 lat w więzieniu.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 195/19 do dnia 16.12.2019 r., godz. 14.00, sala IV.

    W dniu 3 grudnia 2019r. godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę zabójstwa sprzed 3 lat, do którego doszło w sylwestrową noc w Ełku (sygn. akt II AKa 195/19). 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, z uwagi na zawiłość sprawy i konieczność dogłębnej analizy wszystkich okoliczności, odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 139/19 do dnia 6.12.2019 r., godz. 11.30, sala IV.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy dotyczącej zabójstwa mężczyzny w Małkini Górnej, nie podzielił zarzutów apelacji uznając wyrok sądu I instancji za trafny i prawidłowy na wszystkich 3 płaszczyznach, tj. winy, kwalifikacji prawnej oraz wymiaru kary (sygn. akt II AKa 186/19).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 186/19 do dnia 26.11.2019 r., godz. 14.30, sala IV.

    Sprawa napadu na bank przy ul. Bacieczki w Białymstoku znalazła po latach swój finał, prawomocnie osądzony został drugi ze współsprawców tego przestępstwa (sygn. akt II AKa 193/19).

W dniu 19 listopada 2019r., godz. 12.00, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą o zabójstwo (sygn. akt II AKa 186/19). Do zdarzenia miało dojść w październiku 2017r. w Małkini Górnej.