Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego celem ustalenia, jaki był mechanizm i skutki obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego w wyniku inkryminowanego zdarzenia. Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu po sporządzeniu opinii.

W dniu 14 stycznia 2021r., godz. 13.30, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę oskarżonego o to, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku, między godziną 03:30 a 04:00 nad ranem, w Mrągowie uderzył pokrzywdzonego drewnianym kijem w głowę, czym spowodował u wymienionego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa, to jest obrażenia ciała w postaci ran tłuczonych powieki górnej prawej i okolicy kąta przyśrodkowego oka prawego oraz uszkodzenia prawej gałki ocznej z utratą widzenia, tj. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 kk (sygn. akt II AKa 116/20).

            Sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku wydany wobec oskarżonego, który uznany został za winnego tego, że 2 września 2019 r., chcąc pozbawić życia pokrzywdzonego uderzył go z dużą siłą, nie mniej niż pięć razy w głowę metalowym łomem o długości około 65 cm, w wyniku czego spowodował u pokrzywdzonego mężczyzny mnogie rany tłuczone zlokalizowane na tylnej powierzchni głowy obustronnie i na twarzy po prawej stronie, a także towarzyszące im obrażenia wewnętrzne, które skutkowały zgonem pokrzywdzonego, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu ponad roku kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazany w warunkach art. 64§1 k.k. m.in. za rozboje i za przestępstwo zgwałcenia. Za czyn ten wymierzono oskarżonemu karę dożywotniego pozbawienia wolności (sygn. akt II AKa 152/20).

W dniu 29 grudnia 2020r. Sąd Apelacyjny, po rozpoznaniu w sprawie II AKa 183/20 apelacji obrońcy Krystiana P., oskarżonego m.in. o rozbój, wywieranie bezprawnego wpływu na świadka i uszkodzenie ciała, utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Na wniosek obrońcy, celem umożliwienia udziału w rozprawie nieobecnemu z powodu stanu zdrowia oskarżonemu, Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył rozprawę bez terminu.

 

            Sąd Apelacyjny w Białymstoku dokonał częściowej zmiany wyroku w sprawie pracownika naukowego, który działając jako kierownik innowacyjnego projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, działając nieumyślnie, nie dopełnił swoich obowiązków, przyczyniając się do utraty refundacji kosztów poniesionych przez uczelnię, tj. o przestępstwa z art. 296 § 1, 3 i 4 k.k.  (sygn. akt II AKa 15/20).

W dniu 29 grudnia 2020r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzny oskarżonego m.in. rozbój i uszkodzenie ciała (sygn. akt II AKa 183/20).

W dniu 23 grudnia 2020r.. godz. 12.30, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzny oskarżonego o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia (sygn. akt II AKa 189/20).

W dniu 23 grudnia 2020r., godz. 11.30, s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna apelacje obrońców oskarżonych w sprawie sygn. akt II AKa 181/20.