Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


        Sąd Apelacyjny w Białymstoku, uznając za zasadną apelację wniesioną przez pozwanego Z. W. P., zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku i oddalił powództwo o zapłatę odszkodowania dla powoda, który wygrał konkurs na stanowisko dyrektora S. P. Z. O. Z. O. R. w S., ale nie został na to stanowisko powołany (sygn. akt I ACa 409/19).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok w sprawie zabójstwa mężczyzny (sygn. akt II AKa 83/20)

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt I AGa 21/20 do dnia 10 lipca 2020 r., godz. 13.00., s. V

    Sąd Apelacyjny w Białymstoku w dniu 3 lipca. godz. 13.40., s. II rozpozna sprawę z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych (sygn. akt I AGa 21/20).

 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 83/20 do dnia 6 lipca 2020 r., godz. 12.00., s. IV

    Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok suwalskiego Sądu Okręgowego wobec trojga osób biorących udział w procederze przerzutu cudzoziemców przez polską granicę sygn. akt II AKa 11/20).  Apelacje prokuratora i obrońców dwojga oskarżonych, ograniczone co do zasady do kwestii kar, zostały uznane za niezasadne.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 11/20 do dnia 29 czerwca 2020 r., godz. 14.00., s. IV

Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację powoda w sprawie o naruszenie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności jego dóbr osobistych, tj. godności i praw konsumenckich (sygn. akt I ACa 766/19).

    Zaplanowany na dzień 23.06.2020r., godz. 12.30 termin rozprawy w sprawie oszustw „na policjanta” (sygn. akt II AKa 41/20) został odwołany. Nowy termin zostanie wyznaczony z urzędu.