Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt I ACa 649/19 do dnia 4 września 2020 r., godz. 14.00, s. V.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uchylił zaskarżony wyrok i sprawę dotyczącą zadośćuczynienia i odszkodowania za pobyt matki wnioskodawczyń na Syberii przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji (sygn. akt II AKa 64/20).

 W dniu 28 sierpnia 2020r., godz. 9.30 s. II Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą  o ochronę dóbr osobistych, której stronami są lokalna dziennikarka oraz fundacja zajmująca się monitorowaniem zachowań rasistowskich i ksenofobicznych (sygn. akt I ACa 649).

W dniu 27.08.2020r., godz. 11.30, d. IV Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajmie się pozostającą w zainteresowaniu mediów sprawą dotyczącą zadośćuczynienia i odszkodowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (sygn. akt II AKa 64/20).

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 56/20 do dnia 28 sierpnia 2020 r., godz. 13.30, s. IV.

W dniu 25 sierpnia 2020r., godz. 9.00, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą dotyczącą dwójki mężczyzn oskarżonych o napaść na amerykańskiego żołnierza z kontyngentu stacjonującego w Polsce oraz jego tłumacza (sygn. akt II AKa 56/20).

W dniu 19 sierpnia 2020r., godz. 9.00 Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mężczyzny, skazanego nieprawomocnie za napaść na dwoje pokrzywdzonych na karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt II AKa 37/20).

W dniu 19 sierpnia 2020r., godz. 10.30. s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą kobiety, którą prokurator oskarżył o zabójstwo partnera (sygn. akt II AKa 121/20).

        Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie o naruszenie praw autorskich zmienił zaskarżony wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że zasądził dodatkowo od pozwanego na rzecz powódki tytułem odszkodowania kwotę 4 400 zł, uwzględniając tym samym powództwo w tym zakresie w całości. Jednocześnie oddalił apelację powódki w pozostałym zakresie oraz apelację pozwanego w całości (sygn. akt I AGa 21/20).