Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Dnia 17 maja 2012 roku, o godz. 12.20, na sali nr IV zostanie rozpoznana w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie apelacja pełnomocnika wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, zasadzającego od Skarbu Państwa kwotę 8.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania. Sprawa dotyczy osoby, która w chwili aresztowania była między innymi biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie i został jej przedstawiony zarzut zabójstwa żony.

Dnia 17 maja 2012 roku, o godz. 10.20, na Sali rozpraw nr IV zostanie rozpoznana apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku wydanego w sprawie Władysława G. skazanego na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności między innymi za to, że 13 grudnia 2010 roku w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza róg Warszawskiej, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami usiłował dokonać rozboju z użyciem broni palnej na właścicielu kantoru wymiany walut oraz ochraniającego go pracownika w ten sposób, że użył wobec nich paralizatora oraz oddał w ich kierunku co najmniej 4 strzały z broni palnej, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę i stawiany opór oraz zatrzymanie przez pokrzywdzonych i przypadkowych przechodniów.

W dniu 10.05.2012r., o godz. 9.00 na sali nr IV odbędzie się sprawa, w której Sąd Okręgowy w Łomży skazał Grzegorza L. na karę 25 lat pozbawienia wolności za to, że w dniu 4.05.2011r. w Grajewie działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia swojej żony, uderzył ją co najmniej 27 – krotnie nożem (...) co doprowadziło do jej śmierci.

Dnia 10 maja 2012 roku o godzinie 12.00 na sali nr 2 zostanie rozpoznana apelacja do wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce oddalającego powództwo Andrzeja N. przeciwko wydawcy i redaktorowi naczelnemu „Tygodnika Pułtuskiego” o ochronę dóbr osobistych - zamieszczenie oświadczenia we wskazanej prasie w określonym formacie - i zadośćuczynienia pieniężnego