Rzecznik Prasowy - SSA Janusz Sulima

tel. 85 743 07 24
tel. kom. 605 600 676
e-mail: rzecznik_prasowy@bialystok.sa.gov.pl
pok. 313


Sąd Apelacyjny w Białymstoku z uwagi na zawiły charakter sprawy odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 237/19 do dnia 4.02.2020 r., godz. 13.00, sala IV.

W dniu 31 stycznia 2020r., godz. 9.30, s. II Sąd Apelacyjny rozpozna apelację pozwanego Zarządu Województwa Podlaskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku zasądzającego na rzecz powoda kwotę niemal 400 tys. zł tytułem odszkodowania (sygn. akt I ACa 409/19).

W dniu 28 stycznia 2020r., godz. 11.40, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mieszkańca Białegostoku oskarżonego o usiłowanie podwójnego zabójstwa (sygn. akt II AKa 237/19). Do zdarzenia miało dość w marcu 2018r. w jednym z mieszkań przy ulicy Towarowej w Białymstoku.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt I AGa 54/19 do dnia 31.01.2020 r., godz. 14.00.

            W marcu 2019r. przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zapadł wyrok zasądzający od pozwanego przedsiębiorcy na rzecz Gminy Miasta Suwałki kwotę niespełna 30 tys. zł z ustawowymi odsetkami. Jednocześnie Sąd oddalił powództwo wzajemne.

W sprawie o zapłatę dotyczącą wynajmu pomieszczeń w białostockim centrum handlowym (sygn. akt I AGa 71/19) Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej spółki.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt I AGa 71/19 do dnia 10.01.2020 r., godz. 12.00.

Termin odroczonej rozprawy w sprawie dotyczącej mężczyzny narodowości czeczeńskiej oskarżonego m.in. o usiłowanie zabójstwa (sygn. akt II AKa 156/19) wyznaczono na dzień 6 lutego 2020r., godz. 12.30., s. IV.

W dniu 9 stycznia 2020r., godz. 10.30, s. V Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę o zapłatę dotyczącą wynajmu pomieszczeń w białostockim centrum handlowym (sygn. akt I AGa 71/19).

Powód domagał się od pozwanej spółki zapłaty kwoty 297.489,43 zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu zaległego czynszu za najem pomieszczeń w centrum handlowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że najemca zobowiązany był do uiszczania miesięcznego czynszu. Umowa została zawarta na czas określony, tj. 5 lat od daty otwarcia pomieszczenia. W listopadzie 2011 r. pozwany złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy, do czego nie był uprawniony. Wobec powyższego powód w dalszym ciągu naliczał pozwanemu czynsz, którego pozwana spółka nie opłaciła.