Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację powódki w sprawie o zwrot majątku utraconego w ramach reformy rolnej (syg. akt I ACa 573/19).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.