Sąd Apelacyjny w Białymstoku warunkowo zawiesił na okres 2 lat wykonanie kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec dwójki mężczyzn oskarżonych o napaść na dziennikarza – operatora Telewizji Polsat na terenie Puszczy Białowieskiej w lipcu 2017r. (sygn. akt II AKa 225/19). W pozostałym zakresie nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniesionych apelacji i zmiany wyroku sądu I instancji.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.