Sąd Apelacyjny w Białymstoku odroczył wydanie wyroku w sprawie sygn. akt II AKa 156/19 do dnia 24.03.2020 r., godz. 13.15, sala IV.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.