Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, który zostanie zatrudniony na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ogłoszenie o konkursie K.110-1-21 (Plik pdf, 1.48 MB)

Klauzula zgody (Plik pdf, 854.45 KB)

Kwestionariusz osobowy (Plik pdf, 319.61 KB)

Oświadczenia (Plik pdf, 151.57 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych (Plik pdf, 199.46 KB)