Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych) w wymiarze 0,5 etatu.

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 248.49 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik pdf, 323.08 KB)

Oświadczenia (Plik pdf, 25.81 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik pdf, 150.10 KB)

Klauzula zgody (Plik pdf, 36.16 KB)

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu (Plik docx, 18.82 KB)

Informacja o wynikach konkursu (Plik doc, 31.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
03 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 03 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
23 marzec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
07 kwiecień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie