Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego) w wymiarze 1 etatu.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
21 maj 2021 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
21 maj 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
10 czerwiec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
24 czerwiec 2021 Magdalena Kukiełko Porównanie