Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko specjalisty w Oddziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który zajmować się będzie m.in. zamówieniami publicznymi.

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 190.72 KB)

Klauzula zgody (Plik docx, 19.06 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik docx, 20.66 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 26.96 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik doc, 28.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
14 lipiec 2021 Bartosz Stankiewicz