Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko specjalisty w Oddziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który zajmować się będzie m.in. zamówieniami publicznymi.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
14 lipiec 2021 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
17 sierpień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
03 wrzesień 2021 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
03 wrzesień 2021 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
16 wrzesień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie