Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1244 ze zm.).

Ogłoszenie o naborze (Plik pdf, 132.44 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik docx, 14.30 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik docx, 21.23 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 27.12 KB)

Klauzula zgody (Plik docx, 24.56 KB)

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu (Plik docx, 17.57 KB)

Informacja o wyniku naboru (Plik doc, 36.00 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
16 lipiec 2021 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 19 lipiec 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
16 sierpień 2021 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
25 sierpień 2021 Przemysław Jałoza Porównanie