Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (stażysta - docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku inspektora w Sekcji ds. Informatyzacji Sądownictwa Powszechnego Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, z miejscem wykonywania pracy w Łomży). Liczba wolnych stanowisk: 1,5 etatu.

Ogłoszenie o konkursie (Plik doc, 65.50 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik doc, 27.50 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 30.40 KB)

Oświadczenie kandydata (Plik docx, 21.72 KB)

Klauzula zgody (Plik docx, 21.61 KB)

Lista kandydatów do II etapu (Plik docx, 17.85 KB)

Informacja o wynikach konkursu (Plik doc, 34.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
23 wrzesień 2021 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 23 wrzesień 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
27 wrzesień 2021 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
06 październik 2021 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
20 październik 2021 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 październik 2021 Przemysław Jałoza Porównanie