Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko specjalisty w Oddziale Gospodarczym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, który zajmować się będzie m.in. zamówieniami publicznymi.

Ogłoszenie o konkursie (Plik doc, 75.50 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik docx, 21.72 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik doc, 27.00 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 30.40 KB)

Klauzula zgody (Plik docx, 21.65 KB)

Lista kandydatów do II etapu (Plik docx, 17.87 KB)

Informacja o wyniku konkursu (Plik pdf, 98.14 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
28 wrzesień 2021 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
21 październik 2021 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
03 listopad 2021 Przemysław Jałoza Porównanie