Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko inspektora w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
08 luty 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
04 marzec 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
15 marzec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
25 marzec 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie