Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (stażysta - docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku inspektora w Sekcji ds. Informatyzacji Sądownictwa Powszechnego Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, z miejscem wykonywania pracy w Łomży).

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
13 kwiecień 2022 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
06 maj 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
17 maj 2022 Przemysław Jałoza Porównanie