Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko specjalisty ds. kontroli w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 159.32 KB)

Klauzula zgody (Plik docx, 21.65 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 30.40 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik docx, 21.72 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik doc, 28.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
05 maj 2022 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony. 05 maj 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony. 05 maj 2022 Przemysław Jałoza Porównanie