Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego) w wymiarze 1 etatu.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
25 maj 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 25 maj 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 22 czerwiec 2022 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
22 czerwiec 2022 Radosław Świsłocki Porównanie