Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku organizuje nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisku transkrybenta w Sekcji ds. Informatyzacji Sądownictwa Powszechnego Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, z miejscem wykonywania pracy w Łomży.

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 136.01 KB)

Klauzula zgody (Plik docx, 19.11 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 26.97 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik docx, 20.70 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik doc, 32.00 KB)

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu (Plik docx, 15.16 KB)

Informacja o wynikach naboru (Plik pdf, 40.20 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
02 czerwiec 2022 Przemysław Jałoza
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
23 czerwiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
29 czerwiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie