Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku (docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego) w wymiarze 1 etatu. 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. 28 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
28 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 sierpień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
06 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie