Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
29 lipiec 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 01 sierpień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
26 sierpień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
06 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
06 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
06 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie