Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko specjalisty ds. kontroli.

 

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 159.02 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik doc, 28.50 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik docx, 21.72 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 30.40 KB)

Klauzula zgody (Plik docx, 21.65 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
01 sierpień 2022 Radosław Świsłocki