Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018, poz. 577 t.j.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, poz. 400 t.j.) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (stażysta docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku sekretarza sądowego w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
18 sierpień 2022 Radosław Świsłocki
Artykuł został zmieniony. 18 sierpień 2022 Radosław Świsłocki Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
05 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
07 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
07 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
14 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
14 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
14 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie