Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (stażysta - docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku inspektora w Sekcji ds. Informatyzacji Sądownictwa Powszechnego Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, z miejscem wykonywania pracy w Łomży).

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
02 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
02 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
05 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
13 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
27 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
07 październik 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony. 11 maj 2023 Radosław Świsłocki Porównanie