Ogłoszenie Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku o konkursie na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – sygnatura K-110-6/22.
 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 114.09 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik docx, 16.14 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 13.71 KB)

Klauzula zgody (Plik docx, 18.50 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik docx, 14.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
06 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 16 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
16 wrzesień 2022 Przemysław Jałoza Porównanie