Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisko stażysty (stażysta zostanie zatrudniony w Oddziale Kadr na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
29 wrzesień 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 03 październik 2022 Magdalena Kukiełko Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
28 październik 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
28 październik 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
28 październik 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
28 październik 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
28 październik 2022 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
17 listopad 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
28 listopad 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie