Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 155.73 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik pdf, 72.09 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik pdf, 92.21 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik pdf, 73.47 KB)

Klauzula zgody (Plik pdf, 118.60 KB)

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu (Plik pdf, 94.84 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
17 listopad 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
22 grudzień 2022 Bartosz Stankiewicz Porównanie