Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (stażysta docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku audytora wewnętrznego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku).

Ogłoszenie o konkursie (Plik pdf, 101.17 KB)

Kwestionariusz osobowy kandydata (Plik docx, 15.63 KB)

Klauzula zgody (Plik docx, 20.71 KB)

Oświadczenia kandydata (Plik docx, 17.71 KB)

Zgoda na przetwarzanie danych i wpis na listę rezerwową (Plik docx, 17.00 KB)

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu (Plik docx, 17.82 KB)

Informacja o wynikach konkursu (Plik pdf, 70.53 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
30 grudzień 2022 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
30 styczeń 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
09 luty 2023 Przemysław Jałoza Porównanie