Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy (stażysta docelowo zostanie zatrudniony na stanowisku specjalisty w Oddziale Kadr).

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
02 luty 2023 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
02 luty 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 luty 2023 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
06 marzec 2023 Przemysław Jałoza Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
16 marzec 2023 Radosław Świsłocki Porównanie