Zgodnie z Zarządzeniem Nr 022-6/20/A Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 15 stycznia 2020 r. - 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 022/52/20/A Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2020 r. osoby zainteresowane wzięciem udziału w charakterze publiczności w konkretnej sprawie winne złożyć zgłoszenie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem boi@bialystok.sa.gov.pl, na dzień przed wyznaczonym terminem sprawy, w której zamierzają wziąć udział.

Karty wstępu na sale rozpraw wydawane będą w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w/m.

Załączniki:
Download this file (zarzadzenie.pdf)Zarządzenie Nr 022/52/20/A62 kB

21 maja 2020 roku, po przeprowadzonym nieograniczonym przetargu, została podpisana umowa z UNIBEP SA z Bielska Podlaskiego na budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Grajewie. Ustalono 36 – miesięczny cykl realizacji inwestycji. Wartość kontraktu wynosi 26.605.158,84 złotych.

Zarządzenie Nr 022/42/20/A z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa).
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie Nr 022/42/20/A 185 kB

Sąd Apelacyjny w Białymstoku informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. zmarł Pan Zbigniew Franciszek Ludwiczak  - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w st. spoczynku.

W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Osoby uprawnione

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) usługi:

- nieodpłatnej pomocy prawnej,

- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- nieodpłatnej mediacji

świadczone są każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z usług można korzystać w dowolnie wybranym punkcie w kraju.

Mapa punktów wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

ZARZĄDZENIE NR 022/36/20/A Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2020 r.