Z uwagi na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz w ramach działań zapobiegawczych prosimy aby informacje o sprawach zawisłych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku pozyskiwane były drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:

  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP,
  • za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

Jednocześnie apeluje się aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, gdzie odnotowano chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z takimi osobami, aby powstrzymały się od stawiennictwa w sądzie i poinformowały o tym drogą telefoniczną bądź mailową Kierownika Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy lub pracownika BOI.

W przypadku wyznaczenia terminu rozprawy osoby, o których mowa powyższej, tj. strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą złożyć wniosek o jej odroczenie, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności.

Informacje o zdjętych z wokandy sprawach w dniach od 13 marca do 31 marca 2020 r. włącznie rozpoznawanych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku można uzyskać w I, II i III Wydziale Sądu Apelacyjnego w Białymstoku drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.