Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zaprasza sędziów z obszaru Apelacji Białostockiej zainteresowanych orzekaniem w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym oraz III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w ramach delegacji na podstawie art. 77 § 1 oraz 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) do nadsyłania zgłoszeń – za pośrednictwem prezesów macierzystych sądów - na adres: kadry@bialystok.sa.gov.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 06 październik 2021 Bartosz Stankiewicz
Artykuł został zmieniony. 06 październik 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
06 październik 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie
Artykuł został zmieniony. 06 październik 2021 Bartosz Stankiewicz Porównanie