Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku

 

  1. Ryszard Filipow – Prezes Sądu Dyscyplinarnego SSO w Suwałkach
  1. Marek Jan Dąbrowski SSR w Białymstoku
  1. Iwona Litwińska-Palacz  SSO w Olsztynie
  1. Dariusz Małkiński SSA w Białymstoku 
  1. Małgorzata Mieczkowska SSO w Łomży
  1. Olga Rybus SSO w Olsztynie
  1. Janusz Tańcula SSO w Łomży
  1. Małgorzata Tomkiewicz SSO w Olsztynie
  1. Tomasz Uściłko  SSO w Suwałkach

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.