Wątpliwości rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego

W dniu 26 marca 2019r., godz. 10.30., s. IV Sąd Apelacyjny rozpozna sprawę mężczyzny oskarżonego o to, że w dniu 1 maja 2018 r. przy ul. Pięknej w Łomży, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez popchnięcie na łóżko pokrzywdzonego, a następnie złapanie go za szyję jedną ręką i uderzanie drugą ręką po głowie i nogach oraz kopanie po ciele, następnie zrzucenie z łóżka na podłogę i uderzanie pięściami oraz kopanie po głowie i nogach, spowodował u niego obrażenia ciała w postaci urazu głowy z wytworzeniem krwiaka podtwardówkowego z obrzękiem mózgu i wklinowaniem tkanki mózgowej pod sierp mózgu, widocznym zasinieniem twarzy, lewego oczodołu i ucha, licznych otarć naskórka powłok brzucha i klatki piersiowej, stanowiącej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o czyn z art. 156 §1 pkt 2 k.k. (sygn. akt II AKa 38/19).

Czytaj więcej...

Kara 10 lat pozbawienia wolności jest sprawiedliwa i adekwatna

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy wyrok w sprawie mężczyzny oskarżonego o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (sygn. akt II AKa 21/19). Sprawca, który w odstępie kilku miesięcy poważnie ranił nożem dwie osoby spędzi 10 lat w więzieniu. Sąd odwoławczy nie znalazł żadnych podstaw, aby karę orzeczoną przez Sąd Okręgowy uznać za rażąco surową i w konsekwencji dokonać jej złagodzenia. Mając na uwadze właściwości i warunki osobiste oskarżonego (zaburzona osobowość dyssocjalna, skłonność do agresji), jego wielokrotną karalność oraz okoliczności i stopień społecznej szkodliwości popełnionych przez niego czynów, okres jego izolacji od społeczeństwa i wdrażania procesu resocjalizacji musi być odpowiednio długi.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

Brak wystarczających dowodów na skazanie za usiłowanie zabójstwa

Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał obie apelacje wniesione w sprawie II AKa 17/19 za zasadne. W konsekwencji zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że w ramach czynu przypisanego oskarżonemu uznał go za winnego tego, że posługując się bronią palną – pistoletem typu „TT” kal. 7,62 mm, oddał z tejże broni strzał w kierunku pokrzywdzonego, grożąc mu w ten sposób popełnieniem przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przy czym groźba ta wzbudziła w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona tj. czynu z art. 190 § 1 k.k. i za to skazał go i wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności. W pozostałym zakresie wyrok został utrzymany w mocy.

Czytaj więcej...

Nożownik skazany na 10 lat więzienia

W dniu 14 marca 2019r., godz. 12.30, s. IV Sąd Apelacyjny zajmie się sprawą mężczyzny oskarżonego o dwukrotną napaść z użyciem noża. Prokurator postawił mu zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz usiłowania zabójstwa (sygn. akt II AKa 21/19).

Czytaj więcej...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....