Samorząd sędziowski

Zgromadzenie ogólne sędziów Apelacji Białostockiej

Stosownie do treści rozdziału 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych zgromadzenie ogólne sędziów apelacji składa się z:

1. wszystkich sędziów sądu apelacyjnego,

2. przedstawicieli sędziów sądów okręgowych działających na obszarze apelacji, w liczbie odpowiadającej liczbie sędziów sądu apelacyjnego,

3. przedstawicieli sędziów sądów rejonowych działających na obszarze apelacji,  w liczbie odpowiadającej liczbie sędziów sądu apelacyjnego.

Przewodniczącym Zgromadzenia ogólnego sędziów Apelacji Białostockiej jest Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Posiedzenia zgromadzenia zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek kolegium sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji realizuje zadania określone w ustawach, a w szczególności:

1)  opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądów okręgowych, działających na obszarze apelacji;

2)   wyraża opinię o informacji rocznej sporządzonej przez prezesa sądu apelacyjnego - w zakresie powierzonych mu zadań - o działalności sądów działających na obszarze apelacji;

4)   wyraża opinię o rocznym sprawozdaniu sporządzonym przez dyrektora sądu apelacyjnego - w zakresie powierzonych mu zadań - z działalności sądów działających na obszarze apelacji.

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sądu składa się z wszystkich sędziów tego sądu. Zebraniu przewodniczy prezes sądu, który zwołuje je z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej piątej liczby sędziów.

Zebranie sędziów danego sądu realizuje zadania określone w ustawach, wysłuchuje informacji prezesa sądu o działalności sądu oraz wyraża opinię w tym zakresie.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....