Obrót paliwami

W dniu 7 grudnia 2017r., godz. 9.00, s. V Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna sprawę zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym obrotem paliwami (sygn. akt II AKa 155/17).

Z ustaleń Sądu Okręgowego w Ostrołęce wynika, że oskarżeni oraz współdziałające z nimi osoby odpowiadające w innych postępowaniach, na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urzędy gmin, właściwych dla miejsc ich zamieszkania, prowadzili działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami płynnymi. Pomiędzy tymi podmiotami dochodziło do zawierania szeregu transakcji – dotyczących także obrotem paliwa w szerokim znaczeniu. Jak udało się ustalić, w okresie między lipcem 2003 roku a październikiem 2005 roku oskarżeni na terenie kraju wspólnie i w porozumieniu i z udziałem także innych osób, brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wprowadzanie do obrotu jako oleju napędowego, dużych ilości innych paliw płynnych niewiadomego pochodzenia bez uiszczania stosownych opłat. Działanie to sprowadzało się głównie do nabywania takich paliw i legalizowania transakcji ich zakupu poprzez tworzenie fałszywej dokumentacji księgowej oraz legalizowania pieniędzy pochodzących z tego procederu. Takie przedsięwzięcie wymagało zorganizowanego działania wielu osób. Każda z nich, zgodnie z przyjętym podziałem ról, musiała wykonywać konkretne czynności, aby taki proceder mógł skutecznie funkcjonować.

            Sad Okręgowy w Ostrołęce, uznając winę oskarżonych w zakresie przypisanych im przestępstw, za wyjątkiem mężczyzny, który w przestępczym procederze pełnił dominującą rolę, skazanego na bezwzględną kare 3 lat pozbawienia wolności, nie dopatrzył się potrzeby osadzania pozostałych oskarżonych w zakładach karnych i wykonanie wymierzonych im kar pozbawienia wolności warunkowo zawiesił. Funkcje prewencyjne wymierzonych kar pozbawienia wolności w ocenie sądu powinny wzmocnić orzekane równolegle kary grzywny. Orzeczone środki karne zakazu działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami  mają zaś zabezpieczyć obrót gospodarczy przed osobami mającymi skłonności do działań o charakterze przestępczym.

            Sąd Apelacyjny rozpozna apelacje wniesione przez prokuratora co do kary wymierzonej dwóm oskarżonym oraz środki odwoławcze obrońców czterech oskarżonych.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej....